• ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ Anderson ແລະສາຍໄຟ

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ FAKRA