• ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ Anderson ແລະສາຍໄຟ

ຕາຫນ່າງທາດເຫຼັກ