• ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ Anderson ແລະສາຍໄຟ

ລຳໂພງອັດສະລິຍະ ຮູບຮ່າງພິເສດ